DENİZ PLATFORM YAZILIMLAR

Simsoft gemilerdeki yönetim sistemlerinden haberleşme sistemlerine kadar bir çok alanda yazılım geliştirmektedir. Geliştirdiği veri yönetim yazılımları Bilimsel Araştırma, Arama / Kurtarma, Mayın Avlama gibi destek gemilerinde yer alan özel amaçlı görev sistemleri kapsamında ihtiyaç duyulan veri entegrasyonu işlevlerini yerine getirmektedir. ​

Yazılım vasıtası ile gemiye ait farklı algılayıcılardan verilerin toplanarak özel amaçlı görev sistemlerinin çalışması için uygun formatlarda dağıtılması sağlanır. Ayrıca; görev sistemlerinin birbirleriyle ile uyumlu çalışması için gerekli verilerin senkronize edilmesi de yazılımın görevlerindendir. Toplanan ve dağıtılan bütün veriler kayıt altına alınmaktadır.

Simsoft tarafından geliştirilen yazılımlar aşağıdaki gemilerde halihazırda koşmaktadır;

  • Denizaltı Kurtarma Ana Gemisi
  • Kurtarma ve Yedekleme Gemisi
  • Sismik Araştırma Gemisi

Detaylı Bilgi

Fotoğraflar

Videolar

Sistemlerden veri alan ve işleyen, ilgili alt sistemlerden diğer sistemlerin işleyişinde girdi teşkil etmesi gereken verileri gerekli sıklık ve formatta ilgili sistemlere ileten, aldığı ve dağıttığı verileri kaydeden ve sergileyen sistem yazılımları geliştirilmektedir.

  • Seri Kanal Ethernet Haberleşme Yazılımı
  • Veri Kontrol ve Sergileme Birimleri
  •  Veri Kontrol Sistemi Güç Birimi
  •  Veri Kontrol Yazılımı
  •  Kullanıcı Arayüzü Yazılımı
  •  Veri Kayıt ve Analiz Yazılımı