Haberler

Simsoft, ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi Sertifikasını Almaya Hak Kazandı.

Simsoft, ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi Sertifikasını Almaya Hak Kazandı.

Simsoft, TGS Belgelendirme ve Teknik Gözetim Hizmetleri firmasının yapmış olduğu bağımsız denetimler sonucu uluslararası geçerliliğe sahip, sektör gözetmeksiniz tüm kurum ve kuruluşlar için uygun bir yönetim sistemi olan Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ISO 27001:2013 sertifikasını 30.12.2017 itibariyle almaya hak kazandı. 

 

ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS); bilgi varlıklarına erişimi, saklanmasını ve korunmasını güvence altına almak için oluşturulmuştur.

ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, işletmenin bilgi varlıklarına ilişkin riskleri gözlemlemek, gözden geçirmek, devamlılığı sağlamak ve iyileştirmek için gerekli kriterleri kapsar. İşletme kendisine özgü risk yönetimi metodu uygular ve risk işleme için plan oluşturur.

BGYS, kurumların risk yönetimi ve risk işleme planlarını, yetki ve sorumlulukları, iş sürekliliği planlarını, acil durum olay yönetimi prosedürleri oluşturmasını ve uygulamada bunların kayıtlarını tutmasını gerektirir. İşletme bütün bu faaliyetlerin de içinde bulunduğu bir bilgi güvenliği politikası yayınlamalı ve iş yeri çalışanlarını bilgi güvenliği ve tehditler hakkında bilinçlendirmelidir. Seçilen kontrol hedeflerinin ölçülmesi ve kontrollerin amacına uygunluğunun ve performansının devamlı takip edildiği aktif bir süreç olarak bilgi güvenliği yönetimi ancak yönetimin aktif katkısı ve personelin katılımcılığıyla başarıya ulaşabilir.

ISO/IEC 27001:2013, dünyanın hangi yerinde ya da hangi sektörden olursa olsun irili ufaklı bütün kuruluşlar için uygundur. Bu standart, finans, sağlık, kamu sektörleri gibi bilginin korunmasının büyük önem arz ettiği alanlarda özellikle lüzumludur. Müşterilere bilgilerinin koruma altında olduğu teminatını vermek amacıyla kullanılabilir.

Simsoft, “NATO ve Milli Tesis Güvenlik” belgesi ve “ISO 27001:2013 BGYS Sertifikası” ile, sektöründe güvenilir ve bilgisine doğru şekilde saklayan çözüm ortağı olduğunu tekrar ispatlamıştır.