Simsoft Teknoloji Sözlüğü

#YapayZeka

#YapayZeka

Yapay zekâ, makinelerin ve bilgisayar sistemlerinin insan zekâsına benzer şekilde düşünme, öğrenme ve karar verme gibi yeteneklerini sağlayan bir alanı ifade eder. Mevcut teknoloji sistemlerinden farklı olarak yapay zekânın en önemli özelliği, insan zekâsını taklit edebilmesidir. Yapay zekâ, elde ettiği verileri farklı algoritmalar kullanarak işleyebilir ve bu sayede belirli görevleri yerine getirebilir.

Bu teknoloji, farklı sektörlerde iş süreçlerini optimize etmek, karar verme süreçlerini iyileştirmek ve yeni fırsatları keşfetmek gibi pek çok amaç için kullanılmakta ve geliştirilmeye devam edilmektedir.