Kurumumuzda ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi işletilmeye başlanmış olup Bilgi Güvenliği Politikalarımızı aşağıdaki gibidir.


Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

Simsoft, kurumsal bilgi ve bilgi varlıklarının güvenlik ilkelerini belirlemek için;

· Müşterilerimizin ve Tedarikçilerimizin verilerinin gizliliğini, bütünlüğünü ve sadece yetkili ve gerekli durumlarda erişilebilirliğini,

· Bilgi varlıklarının etkin seviyede güvenliğini ve güvenilirliğini,

· Bilgi güvenliği ile ilgili ulusal ve uluslararası yasa ve mevzuatlara uyumunu,

· Bilgi güvenliği ve diğer riskleri yöneterek ve izleyerek sürekli iyileştirmeyi,

· Tüm paydaşlarda (çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler ve iş ortakları) üzerinde bilgi güvenliği bilinci oluşturmayı ve kullanıcılara bilgi güvenliği ile ilgili yükümlülüklerini aktarmayı,

· Temel ve destekleyici iş faaliyetlerinin mümkün olan en üst seviyede kesintisiz devam etmesini sağlamayı, olağanüstü durumlarda acil durum eylem planı ile harekete geçmeyi,

· Bilgi güvenliği için gerekli alt yapının sağlanmasını ve idamesini

· Söz konusu tüm faaliyetlerin üst yönetimin katkısı ve desteği ile gerçekleşmesini,   taahhüt eder.