Simsoft Teknoloji Sözlüğü

#IoT

#IoT

Nesnelerin İnterneti (IoT), fiziksel nesnelerin internete bağlı olmasını ve veri toplayabilme, iletebilme ve işleyebilme yeteneği kazanmasını ifade eden bir kavramdır. Bu nesneler, sıradan ev nesnelerinden gelişmiş endüstriyel araçlara kadar birçok farklı alanda bulunabilmektedir.


IoT sayesinde cihazlar insan müdahalesine gerek kalmadan birbirleriyle iletişim kurabilmekte ve veri toplayabilmektedir. Bu veriler bulut bilişim ve makine öğrenimi gibi teknolojilerle işlenerek değerli içgörüler sunmaktadır.


Günümüzde nesnelerin interneti uygulamalarının kullanım alanları akıllı şehir, bilişim sektörü, ticaret, enerji, inşaat, lojistik, sağlık gibi birçok faaliyet alanını kapsamaktadır.