Simsoft Teknoloji Sözlüğü

#HLA (High Level Architecture)

#HLA (High Level Architecture)

High Level Architecture (HLA), bireysel simülasyon öğelerini, nesne modellerini ve bu bileşenler arasındaki veri alışverişi, zaman senkronizasyonu ve koordinasyon için yönergeleri tanımlar. Özellikle savunma sanayii, havacılık, ulaşım, telekomünikasyon ve çeşitli sektörlerde büyük ölçekli simülasyonlar için bir plan görevi görür.


High Level Architecture (HLA), simülasyon sistemlerinin yeniden kullanılabilirliğini, ölçeklenebilirliğini ve birlikte çalışabilirliğini teşvik eder. Karmaşık gerçek dünya senaryolarını doğru bir şekilde simüle etme yeteneğini geliştirirken geliştirme süresini ve maliyetlerini azaltmayı amaçlar.