Simsoft Teknoloji Sözlüğü

#HLA (High Level Architecture)

High Level Architecture (HLA), bireysel simülasyon öğelerini, nesne modellerini ve bu bileşenler arasındaki veri alışverişi, zaman senkronizasyonu ve koordinasyon için yönergeleri tanımlar.

Devamını Oku
Eye Tracking (Göz Takibi)

Eye Tracking (Göz Takibi) teknolojisi, insanların görsel dikkatlerini nereye ve nasıl odakladıklarını anlamak için göz hareketlerini izler ve kaydeder. Kızılötesi sensörler veya kameralar kullanarak gözlerin nereye baktığını takip eder ve bu sayede göz bebeği pozisyonu, bakış yönü ve odaklanma noktaları gibi veriler sağlar.

Devamını Oku
#Derin Öğrenme / #Deep Learning

Derin Öğrenme (Deep Learning); yapay zeka alanında kullanılan, genellikle büyük veri setleri üzerinde karmaşık modeller oluşturmak ve örüntüleri tespit etmek için yapay sinir ağlarını kullanan bir alandır.

Devamını Oku
#IoT

Nesnelerin İnterneti (IoT), fiziksel nesnelerin internete bağlı olmasını ve veri toplayabilme, iletebilme ve işleyebilme yeteneği kazanmasını ifade eden bir kavramdır. 

Devamını Oku
#SaaS

SaaS, “Software as a Service" (Hizmet olarak Yazılım) kısaltmasıyla ifade edilen bir bulut bilişim modelidir. SaaS, yazılım uygulamalarının internet üzerinden bir hizmet olarak sunulduğu dağıtım modelidir. 

Devamını Oku
#Endüstri4.0

Endüstri 4.0, üretim sektöründe dijital dönüşümü, bilişim teknolojileri ile endüstriyi bir araya getirmeyi hedefleyen bir kavramdır. 

Devamını Oku
#YapayZeka

Yapay zekâ, makinelerin ve bilgisayar sistemlerinin insan zekâsına benzer şekilde düşünme, öğrenme ve karar verme gibi yeteneklerini sağlayan bir alanı ifade eder. 

Devamını Oku
#Elektromekanik

Elektromekanik, elektrik ve mekanik sistemlerin birleştiği bir disiplindir. 

Devamını Oku
#CiddiOyunlar

Ciddi oyunlar, eğlence anlayışını araç olarak kullanarak temel olarak eğitimi ve belirli hedefler doğrultusunda oyuncuları yönlendirmeyi amaçlayan gerçek olay simülasyonlarıdır.

Devamını Oku
#GömülüYazılım

Gömülü yazılım, bağımsız bir sistem olarak ya da büyük bir sistemin parçası olarak cihaz veya sistemin işlevselliğini sağlamak için yazılmış ve cihazın içine yerleştirilmiş olan yazılım programlarıdır. 

Devamını Oku
#SanalGerçeklik / #ArtırılmışGerçeklik

Sanal Gerçeklik (VR-Virtual Reality), gerçek hayatta yaşayabileceğimiz olayların bilgisayar desteği ile kurgulanması ve simüle edilerek yeniden oluşturulması olarak tanımlanabilir. VR ile gerçek dünyadan kısmen ya da tamamen soyutlanarak sanal bir ortamda bulunabilirsiniz.

Devamını Oku