Simsoft Teknoloji Sözlüğü

#Derin Öğrenme / #Deep Learning

#Derin Öğrenme / #Deep Learning

Derin Öğrenme (Deep Learning); yapay zeka alanında kullanılan, genellikle büyük veri setleri üzerinde karmaşık modeller oluşturmak ve örüntüleri tespit etmek için yapay sinir ağlarını kullanan bir alandır. Bu teknoloji, insan beyninin çalışma şekline benzer şekilde hiyerarşik yapılar oluşturarak öğrenme ve karar verme yeteneği geliştirmeyi hedefler.


Derin öğrenme yazılımı, ses, metin ve görüntüleri tarar ve anlamlandırır; ardından bu veriler belirli algoritmalarla işlenir. Görüntü ve ses tanıma, doğal dil işleme, nesne tespiti gibi alanlarda kullanılan derin öğrenme, savunma, güvenlik gibi farklı sektörlerde de yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.